PUUKAASUTTIMELLA KORKEA KOKONAISHYÖTYSUHDE

etusivulle

Hyötysuhde
vaiheittain
Bensiinikäyttöinen
poltto-
moottori
Dieselkäyttöinen
poltto-
moottori
Sähköauto,
akku-
käyttöinen
Vetyauto,
poltto-
moottori
Vetyauto,
polttokenno  
Puukaasu-
käyttöinen
polttomoottori
raakaöljyn jalostus 90% 95% - - - -
sähköntuotanto lauhdevoima - - 40% 40% 40% -
vedyntuotanto sähkövoimalla - - - 70% 70% -
sähköntuotanto vedyllä - - - - 70% -
akun lataus ja purku - - 60% - - -
sähkömoottori ja voimansiirto - - 90% - 90% -
polttomoottori 25% 35% - 30% - 25%
kaasutuksen hyötysuhde - - - - - 75%
 
kokonaishyötysuhde 23% 33% 22% 8% 18% 19%
suhteellinen energiankulutus 1,5 1,0 1,5 4,0 1,9 1,8
(diesel=1)

Vaihtoehtoisissa energiatekniikoissa monimutkaiset energian muuntoprosessit syövät usein hyötysuhdetta. Energiaa häviää tyypillisesti juuri muunnettaessa sitä kemiallisesta muodosta mekaaniseen muotoon ja sähköksi tai päinvastoin. Keskeisen tärkeää on pitää ketju yksinkertaisena. Lisäksi vety on parhaimmillaankin vain yksi keino siirtää muulla tavoin tuotettua energiaa ajoneuvoon. Energia tulee kuitenkin tuottaa jollakin tavalla, ja mikään esitetyistä vetyyn perustuvista vaihtoehdoista ei tarjoa ratkaisua tähän. Puukaasutekniikka ratkaisee myös tämän perimmäisen energiantuottamiskysymyksen, vieläpä varsin kohtuullisella, lähes nykyisten bensiinimoottorien luokkaa olevalla kokonaishyötysuhteella. Dieselillä päästään korkeaan kokonaishyötysuhteeseen, mutta siitä ei ole apua enää silloin, kun öljyä ei enää ole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor